φίλτρα λαδιού

mann filter

Η σωστή λίπανση προϋποθέτει το σωστό φίλτρο

Το σύστημα λίπανσης του κινητήρα αποτελεί βασικό στοιχείο της κατασκευής του και ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποδοτική λειτουργία του. Χωρίς τη συνεχή

Φίλτρα