χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων

Έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων με γνωστοποίηση

Με μια σειρά υπουργικών αποφάσεων καθορίστηκαν η διαδικασία, το περιεχόμενο, τα δικαιολογητικά, τα παράβολα, αλλά και οι κυρώσεις για τη γνωστοποίηση

Αδειοδότηση χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων

Με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή επέρχονται τροποποιήσεις και βελτιώσεις του νόμου 4442/2016 για την αδειοδότηση ορισμένων δραστηριοτήτων, με

Φίλτρα