Με μια σειρά υπουργικών αποφάσεων καθορίστηκαν η διαδικασία, το περιεχόμενο, τα δικαιολογητικά, τα παράβολα, αλλά και οι κυρώσεις για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας μιας σειράς επιχειρήσεων συναφών με τον Κλάδο των φορτηγών και των λεωφορείων, όπως είναι:

  • Οι χώροι στάθμευσης των βαρέων οχημάτων (ΦΕΚ 5269/Β/21)

  • Τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων (ΦΕΚ 5272/Β/21)

  • Οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων (ΦΕΚ 5271/21)

  • Τα πλυντήρια, λιπαντήρια οχημάτων (ΦΕΚ 5270/Β/21)

  • Parking αυτοκινήτων (ΦΕΚ 5273/Β/21)

Σε κάθε ΦΕΚ περιλαμβάνεται όλη η ακολουθητέα διαδικασία, τι δηλαδή πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος.

Κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι με τη λήξη της διαδικασίας γνωστοποίησης, η εταιρεία ξεκινά τη λειτουργία της και σε χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται κατά περίπτωση πρέπει να έχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Για κάθε ομάδα επιχειρήσεων ορίζονται τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο της επιχείρησης, προκειμένου οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, να μπορούν να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.