κλεμμένα αυτοκίνητα

φωτό: Ελληνική Αστυνομία
Φωτό: Λιμενικό Σώμα