Κοινοτικές άδειες | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Κοινοτικές άδειες

Η απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας - κοινοτικές άδειες

Για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας των μεταφορικών επιχειρήσεων η Ε.Ε.