ΚΤΕΛ Α.Ε.

Εκταμιεύονται 52 εκατ. για τα ΚΤΕΛ

Με τροπολογία/ προσθήκη στο σχέδιο νομού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την

ΚΤΕΛ: Εκλογή προέδρων και αύξηση κεφαλαίου

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επέρχονται αλλαγές στην εκλογή των Δ.Σ. των ΚΤΕΛ Α.Ε. και παρέχεται η δυνατότητα στη συνέλευση

Φίλτρα