ΚΤΕΛ Ν. Αττικής

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για μη εγκατάσταση τηλεματικής στα λεωφορεία

01/07/2022 - 10:10

Ερώτηση για τη μη εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τα οποία εκτελούν συγκοινωνιακό έργο του ΟΑΣΑ, παρά την πρόβλεψη της

Έκτακτη αποζημίωση για το ΚΤΕΛ Αττικής

10/11/2020 - 11:12

Εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού, ύψους 2.272.337,55 €, στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)», για την καταβολή