Εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού, ύψους 2.272.337,55 €, στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)», για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης στα Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», εξαιτίας της COVID-19 πανδημίας κατά τον μήνα Νοέμβριο.

Η παραπάνω αποζημίωση προβλέπεται από τη σύμβαση μεταξύ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΚΤΕΛ Ν. Αττικής και ΟΣΥ Α.Ε., στην οποία ορίζεται τόσο η χρηματοδότηση όσο και η καταβολή αποζημιώσεων για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που έχουν αναλάβει τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Νομού Αττικής.