λεωφορεία δημοσίας χρήσεως

Διαπραγμάτευση για άγονα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών

Η Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 07 - 03 - 2023 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση

«Ελεύθεροι επαγγελματίες» χωρίς ασφαλιστικές διακρίσεις οι οδηγοί Λ.Δ.Χ.

Αναγνωρίζεται η δυνατότητα ασφάλισης με την ιδιότητά τους ως «ελεύθερων επαγγελματιών», των μετόχων των ΚΤΕΛ ΑΕ, ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής