«Ελεύθεροι επαγγελματίες» χωρίς ασφαλιστικές διακρίσεις οι οδηγοί Λ.Δ.Χ.

Τετ, 15/01/2020 - 13:33

Αναγνωρίζεται η δυνατότητα ασφάλισης με την ιδιότητά τους ως «ελεύθερων επαγγελματιών», των μετόχων των ΚΤΕΛ ΑΕ, ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής τους στις Ανώνυμες Εταιρείες των ΚΤΕΛ και ανεξάρτητα από το εάν οι ίδιοι οι μέτοχοι είναι ταυτόχρονα και οδηγοί των λεωφορείων. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Νότη Μηταράκη, με την οποία καταργούνται οι ασφαλιστικές διακρίσεις σε βάρος των μετόχων-οδηγών των ΚΤΕΛ, ικανοποιώντας ένα μακροχρόνιο πρόβλημα των οδηγών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.

Με την ίδια απόφαση καταργείται η προηγούμενη εγκύκλιος του ΕΦΚΑ (Δ.15/Γ/οικ.5222/125/2019), η οποία έθετε περιορισμούς στην ασφάλιση των μετόχων, επειδή εξαρτούσε την ασφάλισή τους με το ποσοστό συμμετοχής τους σε μια Ανώνυμη Εταιρεία Κοινού Ταμείου Είσπραξης Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.). Σχετικά με το ζήτημα αυτό ο αρμόδιος Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε: «προχωρήσαμε στην κατάργηση των άδικων ασφαλιστικών διακρίσεων εις βάρος των μικρομετόχων των ΚΤΕΛ ΑΕ που είχε διατηρήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο ένα δίκαιο αίτημα και δίνοντας λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα των οδηγών λεωφορείων δημόσιας χρήσης». 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση διακρίνονται οι ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες ασφαλισμένων ελευθέρων επαγγελματιών στα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.:

1. Οι μέτοχοι οι οποίοι διατηρούν ποσοστό ιδιοκτησίας σε λεωφορείο Δημόσιας Χρήσης μιας Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και δεν οδηγούν οι ίδιοι το λεωφορείο, ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

2. Οι μέτοχοι που διατηρούν ποσοστό ιδιοκτησίας σε λεωφορείο Δημόσιας Χρήσης το οποίο εκμισθώνεται στην ίδια Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και οδηγούν οι ίδιοι το λεωφορείο, ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016.

3. Στις περιπτώσεις των μετόχων μιας συγκεκριμένης Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., οι οποίοι απασχολούνται ως οδηγοί Δημόσιας Χρήσης λεωφορείων μιας άλλης Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. στην οποία δεν κατέχουν ονομαστικές μετοχές, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 του ν.4387/2016.

4. Επίσης, οι διατάξεις της παράλληλης ασφάλισης εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν διατηρείται η κυριότητα του λεωφορείου Δημόσιας Χρήσης (σύμφωνα με το νόμο 2963/2001), αλλά ο μέτοχος εργάζεται ως μισθωτός στην ίδια Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., με οποιαδήποτε ιδιότητα, εκτός της ιδιότητας του οδηγού.