Λεωφορείο της Χρονιάς

Λεωφορείο της Χρονιάς 2023. Το ΜΑΝ Lion’s City E είναι το «Λεωφορείο της Χρονιάς 2023»

19/09/2022 - 20:00

Τον περασμένο Μάιο διεξήχθη η συγκριτική δοκιμή Bus Euro Test στο Λίμερικ της Ιρλανδίας, όπου η επιτροπή κρίσης για το «Λεωφορείο της Χρονιάς» θα

Τα οδηγούμε μέσα στην πόλη

01/07/2018 - 08:00

Η διεθνής επιτροπή κρίσης για το «Λεωφορείο της Χρονιάς» διοργάνωσε και φέτος τη συγκριτική δοκιμή γιατην ανάδειξη του καλύτερου νέου μοντέλου της