Λιμένας Καβάλας

εμπορικός λιμένας Καβάλας

Διαγωνισμός παραχώρησης γεφυροπλάστιγγας στο λιμάνι Καβάλας 

Επανεκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές η παραχώρηση μιας αυτόματης πλήρως ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας. Η
Η κύρια σιδηροδρομική γραμμή έχει συνολικό μήκος 31,8 χλμ., θα είναι μονή, κανονικού εύρους (1,435 μέτρων), με ταχύτητα μελέτης 160 χλμ./ώρα.

Σύνδεση Λιμένα Καβάλας με το σιδηρόδρομο

Με τη συγχρηματοδότηση από το Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» της υλοποίησης της Γ΄ Φάσης των υπολειπομένων μελετών, ολοκληρώνεται το σύνολο των

Φίλτρα