Τροχοί & TIR

Σύνδεση Λιμένα Καβάλας με το σιδηρόδρομο

Με τη συγχρηματοδότηση από το Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» της υλοποίησης της Γ΄ Φάσης των υπολειπομένων μελετών, ολοκληρώνεται το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου
Παρασκευή 18/01/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Η κύρια σιδηροδρομική γραμμή έχει συνολικό μήκος 31,8 χλμ., θα είναι μονή, κανονικού εύρους (1,435 μέτρων), με ταχύτητα μελέτης 160 χλμ./ώρα.
Η κύρια σιδηροδρομική γραμμή έχει συνολικό μήκος 31,8 χλμ., θα είναι μονή, κανονικού εύρους (1,435 μέτρων), με ταχύτητα μελέτης 160 χλμ./ώρα.

Με τη συγχρηματοδότηση από το Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» της υλοποίησης της Γ΄ Φάσης των υπολειπομένων μελετών, ολοκληρώνεται το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Νέας Μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής (Ν.Μ.Σ.Γ.), που συνδέει τον Εμπορικό Λιμένα της Καβάλας (Λιμένας Φίλιππος στην περιοχή της Νέας Καρβάλης) με την Υφιστάμενη Σιδηροδρομική Γραμμή (Υ.Σ.Γ.) «Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη» στην περιοχή Τοξοτών Ξάνθης.

Η κύρια σιδηροδρομική γραμμή έχει συνολικό μήκος 31,8 χλμ., θα είναι μονή, κανονικού εύρους (1,435 μέτρων), με ταχύτητα μελέτης 160 χλμ./ώρα. Μικρότερη ταχύτητα μελετάται να εφαρμοστεί στις συνδέσεις του Εμπορικού Λιμένα Καβάλας, της ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας και της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων με την Κύρια Γραμμή. Σε όλο το μήκος του έργου η διασταύρωση της Σιδηροδρομικής Γραμμής με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο θα γίνεται με ανισόπεδες διαβάσεις, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία σταθμών και στάσεων.

To συμβατικό τίμημα είναι 1.271.014,03 ευρώ (+Φ.Π.Α.), η συνολική διάρκεια της συμβάσεως είναι δεκαοκτώ (18) ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της, εκ των οποίων οι δεκαπέντε (15) ημερολογιακοί μήνες αποτελούν τον καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου.

PreviousNext