Επανεκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές η παραχώρηση μιας αυτόματης πλήρως ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας.

Η γεφυροπλάστιγγα θα είναι οδικού τύπου ικανότητας 80 τόνων εγκατεστημένης στον κεντρικό Λιμένα Καβάλας για τρία χρόνια, όπως περιγράφεται στην υπ. αριθμόν 2332 9-8-2021 διακήρυξη της ΟΛΚ Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στα γραφεία του ΟΛΚ Α.Ε. Αβέρωφ 1- 1ος όροφος στις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.