μεταβιβάσεις

φορτηγά στην εθνική

Υπολογισμός Εμπορικής Αξίας ΔΧ οχημάτων που μεταβιβάζονται  

«Αυτός προς τον οποίον γίνεται η παραχώρηση του δικαιώματος επί ιδανικού μεριδίου άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης δικαιούται να
Μεταβίβαση  ΔΧ Αυτοκινήτου με οφειλές ΕΦΚΑ.

Μεταβίβαση  ΔΧ Αυτοκινήτου με οφειλές ΕΦΚΑ.

Με τον πρόσφατο νόμο 4663/20 τροποποιήθηκε προγενέστερη διάταξη σχετική με την υποχρέωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τη μεταβίβαση ΔΧ αυτοκινήτου

Στο τεύχος Αυγούστου που κυκλοφορεί

Στο τεύχος Αυγούστου που κυκλοφορεί ενημερωθείτε για τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με: Τις Μεταβιβάσεις  Οχημάτων Το ποια θεωρείται η

Φίλτρα