μεταφορικές ΙΜΕ ΕΠΕ

Και με μισθωμένα ΦΔΧ οι ΙΜΕ ΕΠΕ

Οι ρυθμίσεις των γενικών διατάξεων περί ΕΠΕ δεν περιορίζει τη δυνατότητα των ΙΜΕ ΕΠΕ να δραστηριοποιούνται στις οδικές μεταφορές και με ΦΔΧ ιδιόκτητα

Συνεχίζουν κανονικά οι Μεταφορικές ΙΜΕ. Νέα παράταση μέχρι το 2025

Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2025 μπορούν να λειτουργούν οι μεταφορικές ΙΜΕ ΕΠΕ σύμφωνα με τη νέα παράταση που δίδεται με το νέο νομοσχέδιο του υπ.