Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2025 μπορούν να λειτουργούν οι μεταφορικές ΙΜΕ ΕΠΕ σύμφωνα με τη νέα παράταση που δίδεται με το νέο νομοσχέδιο του υπ. Υποδομών και Μεταφορών «Οδηγώντας με ασφάλεια», το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 57 αναφέρεται ότι «οι μεταφορικές επιχειρήσεις άλλης μορφής» (περιλαμβάνονται οι ΙΜΕ) «οι οποίες ήδη λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου και οι οποίες μπορούν να λειτουργούν με αυτή τη μορφή για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14»». Η παραπάνω παράγραφος αναφέρεται στο γνωστό νόμο 3887/2010 και ορίζει ως μεταβατική περίοδο για μετατροπή των υφιστάμενων (τότε) αδειών ΦΔΧ σε Άδειες Οδικών Μεταφορών την περίοδο από το 2010 μέχρι τον Ιούλιο του 2013.

Επομένως, το χρονικό διάστημα των 12 ετών που δίδεται τώρα δίνει τη δυνατότητα στις ΙΜΕ να συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι τον Ιούνιο του 2025.