μεταφορικές Ξάνθης

Το βραβευμένο συρόμενο εκτελεί μεταφορές στη γραμμή Ξάνθη-Θεσσαλονίκη.