μεταφορικές υπηρεσίες

Διαγωνισμός ΕΡΤ για Μεταφορές 100.000 ευρώ

Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εξοπλισμού και υλικών μεταξύ, αλλά και εντός, των κτιρίων της ΕΡΤ ΑΕ, στην περιφέρεια Αττικής και

Μεταφορές γραφείων δημόσιων υπηρεσιών. Διαγωνισμός ύψους 125.161 ευρώ

Στην προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε Υπηρεσίες της

Φίλτρα