ντάμπερ

Ηλεκτρικό ντάμπερ 240 τόνων

Τη συμφωνία για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή και την ενσωμάτωση ενός συστήματος μπαταριών για την τροφοδοσία ενός ηλεκτρικού φορτηγού

Ηλεκτρικό ντάμπερ 240 τόνων

Τη συμφωνία για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή και την ενσωμάτωση ενός συστήματος μπαταριών για την τροφοδοσία ενός ηλεκτρικού φορτηγού

Ντάμπερ με τρολέδες

Στην επέκταση του πιλοτικού προγράμματος ηλεκτρικών μεταφορών στα ορυχεία του Aitik και της Kevitsa, προχωράει η σουηδική εταιρεία εξόρυξης, Boliden

Φίλτρα