Στην επέκταση του πιλοτικού προγράμματος ηλεκτρικών μεταφορών στα ορυχεία του Aitik και της Kevitsa, προχωράει η σουηδική εταιρεία εξόρυξης, Boliden, η οποία ανακοίνωσε πως μέχρι το τέλος του 2021 θα επενδύσει για αυτό τον σκοπό σχεδόν 28 εκ. ευρώ.

Σημειώνεται, πως ήδη από πέρυσι, στο ορυχείο που βρίσκεται στο Aitik έχει δημιουργηθεί ένας δρόμος μήκους 700 μέτρων, όπου έχουν τοποθετηθεί υπέργεια καλώδια ηλεκτροδότησης, στα οποία συνδέονται μέσω παντογράφου τέσσερα ειδικά διασκευασμένα ηλεκτροκίνητα χωματουργικά φορτηγά.

Στο πλαίσιο της νέας επένδυσης, θα κατασκευαστούν στο Aitik τρία ακόμα χιλιόμετρα διαδρομής και επιπλέον θα μετατραπούν σε ηλεκτρικά, δέκα ακόμα συμβατικά ντάμπερ. Συνολικά, προσδοκάται πως κατά τη διάρκεια της ζωής του ορυχείου, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με τη μεταφορική διαδικασία, θα μειωθούν κατά σχεδόν 15%.

Επιπλέον, στο ορυχείο της Kevitsa πρόκειται να διασκευαστούν δεκατρία χωματουργικά φορτηγά, τα οποία θα συνδέονται στα καλώδια ηλεκτροδότησης που θα δημιουργηθούν σε μία διαδρομή μήκους 1,8 χλμ. Μέσω αυτής της επένδυσης, υπολογίζεται πως στο ορυχείο θα μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά σχεδόν 9%.

Σημειώνεται πως μόλις ολοκληρωθεί η εν λόγω επένδυση, η εταιρεία Boliden θα εξοικονομεί ετησίως περί τα 5,5 εκ. λίτρα πετρελαίου από τη δημιουργία του ηλεκτροκίνητου στόλου της. Επιπλέον, προσδοκά πως θα αυξηθεί και η παραγωγικότητα των ορυχείων της, καθώς τα ηλεκτρικά φορτηγά κινούνται πιο γρήγορα από ότι τα συμβατικής τεχνολογίας. Ευνοημένοι θα είναι, τέλος και οι οδηγοί της εταιρείας, οι οποίοι θα απαλλαγούν από τα υψηλά επίπεδα θορύβου των πετρελαιοκίνητων ντάμπερ.