ΟΑΕΔ

Μεταφορικό έργο 420.000 ευρώ

07/05/2021 - 13:26

Ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Πτυχιούχοι άνεργοι για μεταφορές – Logistics

27/02/2020 - 10:31

Πρόσθετα κίνητρα παρέχει η κυβέρνηση για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων μέχρι 39 ετών, σε κλάδους «έξυπνης ειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας