οδηγοί ΟΑΣΘ

Κατάρτιση οδηγών ΟΑΣΘ

Πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού για την ορθή τήρηση μέτρων πρόληψης και προστασίας κατά του Covid-19 δρομολογεί ο ΟΑΣΘ για τους οδηγούς των

Φίλτρα