Πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού για την ορθή τήρηση μέτρων πρόληψης και προστασίας κατά του Covid-19 δρομολογεί ο ΟΑΣΘ για τους οδηγούς των λεωφορείων και άλλων εργαζομένων. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, επίσης, και ενημέρωση για τη σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση του κοινού.

«Οι ειδικές συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία του Covid-19 απαιτούν την επείγουσα κατάρτιση, γενικά του προσωπικού, αλλά ιδιαιτέρως των οδηγών, οι οποίοι έρχονται καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους σε επαφή με το κοινό και έτσι θα πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι» αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης και προσδιορίζονται τα θέματα αυτής της εκπαίδευσης, τα οποία επιγραμματικά είναι:

α) Μέτρα ατομικής προστασίας τους από τον ιό

β) Τήρηση των εκάστοτε ισχυόντων μέτρων υγιεινής κατά του Covid-19 στο λεωφορείο

γ) Χειρισμός διαφόρων περιστατικών μέσα στο λεωφορείο σχετικών με την τήρηση ή μη των μέτρων

δ) Η σημασία του εμβολιασμού κατά του Covid-19