οχήματα σε ακινησία

Παρατάσεις τελών κυκλοφορίας και οχημάτων σε ακινησία

Στην τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου 2021 μεταφέρεται η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που λήγει

Καταστροφή κατατεθειμένων πινακίδων

Θα καταστρέφονται και θα οδηγούνται στην ανακύκλωση οι πινακίδες των οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία και είναι κατατεθειμένες στις Δημόσιες

Φίλτρα