περίοδοι ανάπαυσης οδηγών | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

περίοδοι ανάπαυσης οδηγών

Διευρύνεται το ωράριο οδήγησης λόγω Κορωνοϊού

Ταχογράφος: προσωρινή εξαίρεση από τις διατάξεις του κανονισμού 561/2006 για το διάστημα από 18 Απριλίου έως και 31 Μαΐου 2020 λόγω πανδημίας κορωνοϊού.

Αμοιβή και Ανάπαυση οδηγών φορτηγών Διεθνών Μεταφορών: Ευνοϊκή ρύθμιση για τους Έλληνες διεθνομεταφορείς

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Μεταφορών της Ευρωβουλής οι νέες ρυθμίσεις που καθορίζουν την αμοιβή των οδηγών φορτηγών για το διάστημα που θα ταξιδεύουν εκτός της έδρας τους, καθώς και οι περίοδοι ανάπαυσης.