περιβαλλοντικό αποτύπωμα | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η Γερμανία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ευρώπη στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Οι πέντε χώρες της Ευρώπης που σαρώνουν τις Μεταφορές

Πέντε ευρωπαϊκές χώρες σαρώνουν το μεταφορικό έργο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών με πρώτη τη Γερμανία τα φορτηγά της οποίας σε ένα χρόνο μεταφέρουν περί τους 290 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων.
Τόσο τα φορτηγά, όσο και τα βοηθητικά μέσα, θα πρέπει να είναι σύγχρονα με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πώς να μειώσετε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις Μεταφορές

Με δεδομένο ότι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις επιχειρήσεις των Μεταφορών και των Logistics αποτελεί υποχρέωση προς συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει οι υπεύθυνοι να λάβουν μια σειρά κατάλληλων και ενδεδειγμένων μέτρων προκειμένου να επιτύχουν αυτό το στόχο.