πρατηριούχοι

Χωρίς αλλαγή στα παραστατικά αρχίζει αύριο η διανομή πετρελαίου

Μετατέθηκε για την 1η Ιανουαρίου η υποχρέωση των πρατηριούχων να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στο myData τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων

Λιγότερες ώρες λειτουργίας ζητούν οι πρατηριούχοι καυσίμων

Τη μείωση των ωρών λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων ζητούν οι ιδιοκτήτες τους με το επιχείρημα ότι πλέον είναι ελάχιστα τα αυτοκίνητα που

Φίλτρα