Τροχοί & TIR

Πρατηριούχοι-λαθρέμποροι: Ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις

Σφράγισμα του πρατηρίου για δύο χρόνια σε περίπτωση διαπίστωσης νόθευσης καυσίμων ή λαθρεμπορίας προβλέπει ο νόμος 5073/23 που μόλις ψηφίστηκε και παράλληλα θέτει τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου εκτός σ
Τρίτη 12/12/2023 - 10:04
Κοινοποίηση στα Social Media
αντλία

Σφράγισμα του πρατηρίου για δύο χρόνια σε περίπτωση διαπίστωσης νόθευσης καυσίμων ή λαθρεμπορίας προβλέπει ο νόμος 5073/23 που μόλις ψηφίστηκε και παράλληλα θέτει τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου εκτός συναφούς επαγγελματικής δραστηριότητας επίσης για δύο χρόνια.

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 22 προβλέπεται:

Στις περιπτώσεις νόθευσης ή λαθρεμπορίας καυσίμων σε πρατήριο καυσίμων ή παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου, επιβάλλεται σφράγιση ως εξής:

α) Όταν, από εξέταση δείγματος καυσίμων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, που λαμβάνεται, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., είτε από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή, με βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγματος ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου, και του κατ’ έφεση δείγματος, προκύπτει ότι το ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση για δύο (2) έτη,

β) αν μετά από έκθεση ελέγχου είτε της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., είτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας ελεγκτικής ή διωκτικής αρχής, διαπιστώνεται τέλεση λαθρεμπορίας καυσίμων, σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση, για δύο (2) έτη,

γ) αν οι ιδιοκτήτες του πρατηρίου ή οι προστηθέντες από αυτούς παρεμποδίζουν τον έλεγχο για τη διαπίστωση των ανωτέρω με χρήση βίας ή απειλής σφραγίζεται η εγκατάσταση στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση για δύο (2) έτη.

Ορίζεται, επίσης, ότι: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες των οποίων η εγκατάσταση πρατηρίου καυσίμων σφραγίστηκε, απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή ιδιότητα ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις εμπορίας ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων για δύο (2) έτη από τη διαπίστωση της παράβασης.

PreviousNext