Ψυχόμενα Logistics

Αειφόρος ενέργεια και συσκευασία

18/08/2019 - 08:00

Οι σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες αξιοποίησης της αειφόρου ενέργειας από την ψυχρή και την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικότερα και η κατακόρυφα

Η Έρευνα για τα Ψυχόμενα Logistics

13/01/2019 - 08:00

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, παρουσίασε τα αποτελέσματα της «2ης Πανελλήνιας Έρευνας για τα Ψυχόμενα Logistics», με Τίτλο “