ψυκτικοί θάλαμοι

Ο κ. Roland W. Schacht,  Regional Director  Κεντρικής Ευρώπης,  Schmitz Cargobull
Οι δύο νέοι θάλαμοι κατασκευάστηκαν από την εταιρεία Α. & Ι. Δερβίση και προορίζονται για τη μεταφορά ευπαθών προϊόντων από την εταιρεία VERGO Trans.