συντήρηση γεφυρών

Κανονισμός Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ. το 1ο στάδιο και το 2ο στάδιο για την εφαρμογή του «Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ

Οι Περιφέρειες είναι υπεύθυνες για τη συντήρηση των γεφυρών

Στο ερώτημα ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των γεφυρών, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους με γνωμοδότησή του απαντά πως ο φορέας, ο

Φίλτρα