Στο ερώτημα ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των γεφυρών, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους με γνωμοδότησή του απαντά πως ο φορέας, ο οποίος είναι κατά τον νόμο αρμόδιος για τη συντήρηση των οδών και γενικότερα των συγκοινωνιακών έργων, είναι οι Περιφέρειες, οι οποίες με τη διάταξη του άρθρου 186 του Ν.3852/2010, έχουν την αρμοδιότητα για τη συντήρηση των τεχνικών και λοιπών συνοδών έργων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι γέφυρες που βρίσκονται στις οδούς των οποίων έχουν την υποχρέωση συντήρησης.

Προσοχή στο ύψος

Ωστόσο, για τους οδηγούς βαρέων και ειδικών οχημάτων, εξίσου σημαντικό με τη συντήρηση στοιχείο είναι ο έλεγχος του πραγματικού ύψους της κάθε γέφυρας.

Και αυτό, γιατί πέρα από την αρχική μέτρηση και την τοποθέτηση της σχετικής ταμπέλας, στο πέρασμα των χρόνων, επέρχονται αλλαγές που οφείλονται στις ανακατασκευές του οδοστρώματος. Κάθε νέο οδόστρωμα επηρεάζει το ύψος ανάλογα με το πόσο ξύστηκε το παλιό οδόστρωμα ή πόσο πάχος έχει το καινούριο.

Εδώ να σημειώσουμε ότι χαμηλότερο από το αναγραφόμενο ύψος, έστω και κατά δύο ή τρία εκατοστά, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος, καθώς οι οδηγοί και οι αυτοκινητιστές υπολογίζουν το ύψος «στην τρίχα», όταν πρόκειται να μεταφέρουν αντικείμενα τα οποία θα ξεπερνούν τα τέσσερα μέτρα (συνολικό ύψος).