σύστημα διαχείρισης στόλου | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

σύστημα διαχείρισης στόλου

Ο κάθε χρήστης μπορεί να προγραμματίσει κατά το δοκούν το πόσο συχνά θα ενημερώνονται οι πληροφορίες στον πίνακα ελέγχου, έχοντας τη δυνατότητα οι ενημερώσεις να γίνονται ακόμα και ανά λεπτό.

VDO: Αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης στόλου

«TIS-Web Motion 2.0» ονομάζει η VDO τη νέα έκδοση του συστήματος διαχείρισης μικρών και μεσαίων εταιρικών στόλων, το οποίο δίνει εικόνα στους fleet managers σε πραγματικό χρόνο, για το πού βρίσκονται οι οδηγοί και τα οχήματα, για το πόσο αποδοτικά αυτά χρησιμοποιούνται, αλλά και για το ποιοι είν