βάρη φορτηγών | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

βάρη φορτηγών

Tο φορτηγό μπορεί να αποκτήσει αεροδυναμικό σχήμα με μια μικρή επικλινή μούρη, όπως στους σύγχρονους αμερικάνικους τράκτορες.

Τα νέα μήκη και βάρη των φορτηγών

Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις διαστάσεις και τα βάρη των φορτηγών, αλλά και στον σχεδιασμό τους με τη δημοσίευση όλων των σχετικών διατάξεων στην εφημερίδα της Ε.Ε.