Τα νέα μήκη και βάρη των φορτηγών

Κυρ, 01/12/2019 - 01:00
Tο φορτηγό μπορεί να αποκτήσει αεροδυναμικό σχήμα με μια μικρή επικλινή μούρη, όπως στους σύγχρονους αμερικάνικους τράκτορες.

Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις διαστάσεις και τα βάρη των φορτηγών, αλλά και στον σχεδιασμό τους με τη δημοσίευση όλων των σχετικών διατάξεων στην εφημερίδα της Ε.Ε. που δίνουν τη δυνατότητα στα οχήματα να αυξήσουν το μήκος τους λόγω προσθήκης αεροδυναμικών εξαρτημάτων και το βάρος τους λόγω τοποθέτησης μηχανικών συνόλων για την κίνησή τους με εναλλακτικά καύσιμα, όπως είχε γράψει το Τ.Τ. από το τεύχος Σεπτεμβρίου του 2017 και πρόσφατα στο τεύχος Ιουνίου του 2019.

Μήκος – Πλάτος λόγω αεροδυναμικών διατάξεων

Η τοποθέτηση αεροδυναμικών διατάξεων, όπως είναι τα κάθετα πτερύγια (flaps) ή τα σπόιλερ κατά το πλάτος στην οροφή του ρυμουλκούμενου, μπορεί να εξέχουν μέχρι και κατά 500 mm προς τα πίσω, δηλαδή κατά το μήκος του οχήματος. Δύναται, επίσης, να εξέχουν μέχρι 25 mm από κάθε πλευρά του οχήματος, δηλαδή να αυξάνουν το πλάτος του κατά 50 mm συνολικά, όταν τα πτερύγια είναι ανεπτυγμένα, δηλαδή σε χρήση, καθώς κινείται το όχημα. Σε καμιά περίπτωση οι επιπλέον αυτές διαστάσεις δεν αυξάνουν το ωφέλιμο μήκος ή πλάτος του οχήματος.

Ακόμη, όμως, η προσθήκη των αεροδυναμικών δεν μπορεί να αυξήσει το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος του οχήματος πέρα των 200 mm. Αυτό σημαίνει πως, αν ένα όχημα έχει το μέγιστο μήκος των 12 μέτρων, τότε με τις αεροδυναμικές διατάξεις δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 12,20 μέτρα. Για να κάνει χρήση πτερυγίων π.χ. 500 mm, θα πρέπει το συνολικό μήκος του οχήματος να είναι κοντύτερο ώστε να μην ξεπερνά τα 12,20 μ. Ορίζεται, μάλιστα, πως το συνολικό μήκος του οχήματος λαμβάνεται υπόψη μετρούμενο σε ύψος τουλάχιστον 1050 mm, ώστε να μην επηρεάζεται η δυνατότητα χρήσης του οχήματος για συνδυασμένες μεταφορές. Μια ακόμη διάταξη αναφέρει πως, αν είναι δυνατή η χρήση πτερυγίων μεγαλύτερων των 500 mm (π.χ. αν το μήκος του οχήματος είναι κοντύτερο), τότε αυτά τα πτερύγια ή τα σπόιλερ (αεροδυναμικές διατάξεις) πρέπει να έχουν ξεχωριστή έγκριση τύπου.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι για την τοποθέτηση αυτών των αεροδυναμικών διατάξεων πρέπει να συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις, όπως η αντοχή ή η παραμόρφωσή τους σε περίπτωση σύγκρουσης και η απαιτούμενη δύναμη που πρέπει να ασκεί ο οδηγός για το άνοιγμα ή το κλείσιμό τους κ.α., ανεξάρτητα αν θα συνυπάρχει μηχανισμός αυτόματης λειτουργίας.

Πληροφορίες, πάντως, του Τ.Τ. προερχόμενες από διαχειριστές στόλων φορτηγών, αναφέρουν ότι οι οδηγοί είναι αρνητικοί στην τοποθέτηση πτερυγίων στο πίσω μέρος του τρέιλερ, γιατί με αυτά γίνεται δύσκολη η προσέγγιση στις ράμπες φόρτωσης, ενώ ήδη αναφέρονται ζημιές λόγω πρόσκρουσης στα τρέιλερ που έχουν ήδη τοποθετηθεί πτερύγια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ναύλος στο καράβι ενδέχεται να αυξηθεί λόγω της αύξησης του μήκους του οχήματος πάνω στη λωρίδα του γκαράζ του πλοίου.

«Μουράτα»

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις και ανάλογα με τις διαστάσεις του θαλάμου οδήγησης, το φορτηγό μπορεί να αποκτήσει αεροδυναμικό σχήμα με μια μικρή επικλινή μούρη, όπως στους σύγχρονους αμερικάνικους τράκτορες. Μια προϋπόθεση είναι το μήκος της επιφάνειας φόρτωσης να μην υπερβαίνει τα 10,5 μέτρα. Το κατά πόσο, το συνολικό μήκος θα αυξηθεί λόγω αεροδυναμικής «μούρης», έχει να κάνει με τη λεγόμενη «τρισδιάστατη μέτρηση του κελύφους θαλάμου οδήγησης». Για τους μηχανικούς να σημειώσουμε ότι στη ζώνη εκτίμησης της θέσης του θαλάμου οδήγησης του μηχανοκίνητου οχήματος, η μετόπη λεπταίνει κατά τρόπο, ώστε οι σχετικές ονομαστικές επιφάνειες γενικά συγκλίνουν προς μια κοινή περιοχή που βρίσκεται μπροστά από τον θάλαμο οδήγησης και πάνω στο διάμηκες μέσο επίπεδο του μηχανοκίνητου οχήματος.

Ακόμη λαμβάνονται δύο συμμετρικά κατακόρυφα επίπεδα, ένα στην αριστερή και ένα στη δεξιά πλευρά, αμφότερα υπό οριζόντια γωνία 20° σε σχέση με το διάμηκες μέσο επίπεδο και άρα υπό γωνία 40° μεταξύ τους. Τα επίπεδα αυτά λαμβάνονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να τέμνονται αντίστοιχα και με τις γραμμές Tleft και Tright (βλέπε σχεδιαγράμματα). Πρακτικά, όλα τα παραπάνω έχουν φυσικά εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια από τους κατασκευαστές των φορτηγών, οι οποίοι δεν θα αργήσουν να παρουσιάσουν νέας σχεδίασης φορτηγά με αεροδυναμική μούρη και πτερύγια και τα οποία θα πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να λάβουν έγκριση τύπου και να τα προωθήσουν στις αγορές.

Κρίσιμο σημείο είναι η διατήρηση του ωφέλιμου χώρου φόρτωσης, και άρα η «μούρη» θα εμφανιστεί σε φορτηγά, των οποίων ο χώρος φόρτωσης του σασί προορίζεται για συγκεκριμένες υπερκατασκευές, όπως π.χ. βυτία ορισμένων (κοντύτερων) διαστάσεων, μπετονιέρες κ.α.

Αύξηση βαρών

Η αύξηση των βαρών σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό δείχνει ευκολότερη υπόθεση, καθώς αφορά στα οχήματα που για την κίνησή τους χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα ή είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Ορίζεται, λοιπόν, πως το πρόσθετο βάρος που απαιτείται για την τεχνολογία εναλλακτικού καυσίμου ή μηδενικών εκπομπών μπορεί να αυξάνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των φορτηγών κατά το επιπλέον βάρος που απαιτείται για την εναλλακτική τεχνολογία αυτών των καυσίμων.

Ο περιορισμός που τίθεται είναι ότι το επιπλέον βάρος για την τεχνολογία του εναλλακτικού καυσίμου, δεν μπορεί να αυξάνει το μικτό βάρος του οχήματος πέραν του ενός τόνου. Ορίζεται, μάλιστα, πως το πρόσθετο βάρος που απαιτείται για την τεχνολογία εναλλακτικού καυσίμου ή μηδενικών εκπομπών, ορίζεται βάσει της τεκμηρίωσης που παρέχει ο κατασκευαστής. Η ορθότητα των πληροφοριών που δηλώνονται επαληθεύεται από την τεχνική υπηρεσία, κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρχή έγκρισης τύπου.

Μανώλης Αγριμανάκης