βιομεθάνιο | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

βιομεθάνιο

Ο κινητήρας φυσικού αερίου, Cursor 13 Natural Gas, της FPT Industrial.

Ενδιαφέρον Ιταλών για βιομεθάνιο

Ένα μνημόνιο κατανόησης για την ανάπτυξη του βιομεθανίου στον τομέα των μεταφορών της Ιταλίας υπογράφηκε πρόσφατα στη Ρώμη.