Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σημεία ελέγχου φορτίων φυτών εκτός των συνοριακών σταθμών

18/09/2021 - 09:02

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρέχεται η δυνατότητα για τον ορισμό σημείου ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου

Τοποθέτηση διάταξης στους παλιούς γεωργικούς ελκυστήρες

26/02/2021 - 16:55

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι 31/12/2021 η καταληκτική ημερομηνία για την τοποθέτηση εγκεκριμένου

Τοποθέτηση διάταξης στους παλιούς γεωργικούς ελκυστήρες

26/02/2021 - 16:53

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι 31/12/2021 η καταληκτική ημερομηνία για την τοποθέτηση εγκεκριμένου

Τα Αγροτικά Μηχανήματα που δεν μεταβιβάζονται από 1-1-21

18/12/2020 - 12:43

Γεωργικοί ελκυστήρες, οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν διάταξη προστασίας είτε διαθέτουν διάταξη προστασίας για την οποία όμως δεν υπάρχει εθνική έγκριση

Πώς παίρνουν πινακίδες κυκλοφορίας τα αγροτικά

12/07/2019 - 12:21

Τα αγροτικά μηχανήματα, όπως είναι τα τρακτέρ, οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές κ.α., προκειμένου να ταξινομηθούν και να απογραφούν, δηλαδή να πάρουν