υπουργείο Τουρισμού

Ναι στην ενίσχυση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων

21/05/2021 - 14:49

«Η στήριξη του Ελληνικού Τουρισμού και των ανθρώπων του με όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία αποτελεί βασική προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος

Με υπογραφή η αίτηση - δήλωση για επιδότηση των Τουριστικών ΛΔΧ

21/01/2021 - 13:48

Μετά από διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη συλλογή των δικαιολογητικών

Δικαιολογητικά για την αποζημίωση των τουριστικών ΔΧ λεωφορείων

27/11/2020 - 11:32

Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης των Δ.Χ.Τ.Λ. για το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2020 εξέδωσε το υπουργείο