ζωάμαξες | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ζωάμαξες

Λιγότερα δρομολόγια για τα φορτηγά με ζωαμαξα.

Υποτονική ήταν μέχρι χθες η κίνηση για τα φορτηγά με ζωάμαξες τόσο στις εισαγωγές, όσο, κυρίως στις εθνικές μεταφορές.

Για την πτώση του συγκεκριμένου μεταφορικού έργου δίδονται δύο ερμηνείες.

Στη ζωάμαξα μεταφέρθηκαν συνολικά πενήντα δύο αγελάδες.

Με ζωάμαξα ψηλά στον Γράμμο

Το μεταφορικό έργο των ζωάμαξων στην Ελλάδα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη μετακίνηση ζώντων ζώων από πεδινές περιοχές σε ορεινές τους θερινούς μήνες και την επιστροφή τους κατά τους φθινοπωρινούς. Την περίοδο αυτή τα Δ.Χ.