Η Επιτροπή της Ε.Ε. ενέκρινε σχετικές προτάσεις

Αποζημιώσεις Επιβατών Λεωφορείων για διακοπή ή ματαίωση ταξιδιού

«Η Ε.Ε. δεν μπορεί να επιτρέψει διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων για τους επιβάτες ανάλογα με τον τύπο του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιούν.

Με τους δύο εν προκειμένω νέους κανονισμούς θα καλυφθούν όλοι οι τρόποι μεταφορών. Ο κάθε επιβάτης θα μπορεί να επιλέξει το μεταφορικό μέσο της προτίμησής του γνωρίζοντας ότι τα δικαιώματά του διασφαλίζονται εξίσου και ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο», δήλωσε ο Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τις μεταφορές, αμέσως μετά την έγκριση των δύο νομοθετικών προτάσεων με τις οποίες θεσπίζεται σειρά δικαιωμάτων για τους επιβάτες που χρησιμοποιούν εγχώριες και διεθνείς λεωφορειακές και ακτοπλοϊκές γραμμές.

Τα δικαιώματα περιλαμβάνουν ελάχιστους κανόνες για την ενημέρωση των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, για την παροχή συνδρομής και την αποζημίωση σε περιπτώσεις διακοπής του ταξιδιού, μέτρα σε περίπτωση καθυστερήσεων και ειδική συνδρομή για τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας.

Όπως και στους τομείς των αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, οι προτάσεις προβλέπουν ανεξάρτητους εθνικούς οργανισμούς επίλυσης των διαφορών.

Αναλυτικά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιανουαρίου που κυκλοφορεί.