Τροχοί & TIR

Χρηματοδότηση μεταφορών & logistics από το ΕΣΠΑ

Στον τομέα των Μεταφορών και των Αποθηκεύσεων (θεματική ενότητα Υπηρεσιών) οι επιλέξιμες δραστηριότητες, αυτές δηλαδή που δύνανται να χρηματοδοτηθούν αναφέρονται με τον ΚΑΔ, δηλαδή τον Κωδικό Αριθμό
Κυριακή 26/02/2012 - 22:26
Κοινοποίηση στα Social Media

Στον τομέα των Μεταφορών και των Αποθηκεύσεων (θεματική ενότητα Υπηρεσιών) οι επιλέξιμες δραστηριότητες, αυτές δηλαδή που δύνανται να χρηματοδοτηθούν αναφέρονται με τον ΚΑΔ, δηλαδή τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που έχει κάθε επιχείρηση ανάλογα με το αντικείμενό της.


Έτσι λοιπόν, δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι εξής υπηρεσίες:

ΚΑΔ              Μεταφορά και Αποθήκευση

49      Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
  49.31  Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
  49.32  Εκμετάλλευση Ταξί
  49.39  Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
  49.41  Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
  49.42  Υπηρεσίες μετακόμισης

52     Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς την μεταφορά
         δραστηριότητες
  52.10  Αποθήκευση
  52.21  Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
  52.24  Διακίνηση Φορτίων
  52.29  Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

  53  Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
  53.10 Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής
            καθολικής υπηρεσίας
53.20   Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων της ενίσχυσης.

PreviousNext