Τροχοί & TIR

8τονα Φ.Ι.Χ. για Κόμματα, Συλλόγους και Οργανισμούς

Με τροποποίηση προγενέστερης σχετικής απόφασης, προσδιορίζονται οι κατηγορίες φυσικών και νομικών προσώπων που δικαιούνται να ταξινομήσουν 8τονο Φ.Ι.Χ. Η απόφαση δημοσιεύεται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιο
Κυριακή 26/02/2012 - 22:27
Κοινοποίηση στα Social Media

Με τροποποίηση προγενέστερης σχετικής απόφασης, προσδιορίζονται οι κατηγορίες φυσικών και νομικών προσώπων που δικαιούνται να ταξινομήσουν 8τονο Φ.Ι.Χ. Η απόφαση δημοσιεύεται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιουλίου που κυκλοφορεί.

PreviousNext