Επιτρέπεται, σύμφωνα με σχετική διευκρίνιση της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων του υπ. ΥποΜεΔι, η τοποθέτηση γερανού σε επικαθήμενα οχήματα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης που δημοσιεύεται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιουνίου που κυκλοφορεί.