Στην οριστικοποίηση του τελικού επιχειρησιακού προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 - 2013) προχωρεί η αρμόδια Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων τομέα του Εμπορίου (ΕΥΣΕΔ Εμπ.) του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά τη λήξη (στις 17 Ιουνίου) της περιόδου της δημόσιας διαβούλευσης.
Όπως επανειλημμένα έχει γράψει το «Τ&Τ» δεν περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση για την αγορά καινούργιου φορτηγού, όπως παράτυπα αναφέρεται στο νόμο του Ρέππα. Επιβεβαιώνεται επίσης, αυτό που μόνο το «Τ&Τ» έχει επισημάνει, ότι τυχόν χρηματοδότηση θα αφορά μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος.
Πραγματικά, το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ προβλέπει αυτή την περίπτωση χρηματοδοτώντας την πρόσθετη δαπάνη προμήθειας οχημάτων Euro 5 ή Euro 6, δηλαδή χρηματοδοτεί τη διαφορά στην τιμή από Euro 4 σε Euro 5 ή από Euro 5 σε Euro 6 κ.ο.κ.
Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιουλίου δημοσιεύονται όλες οι επιλέξιμες δαπάνες, όπως αντικατάσταση καρότσας και εξοπλισμού, καθώς και τα ποσοστά ενίσχυσής τους.