Αναπροσαρμογή προς τα πάνω λόγω «Μεσοπρόθεσμου»

Τα νέα τέλη κυκλοφοριας Φορτηγών και Λεωφορείων δημοσιεύονται στο τεύχος Ιουλίου σε πίνακες είτε με βάση το μικτό βάρος/τον αριθμό θέσεων είτε με βάση τους εκπεμπόμενους ρύπους που αναγράφονται στην Άδεια των οχημάτων.