Μεταφέρουμε:
κρέατα με Daf LF,
κατοικίες με Actros 2048 και
600 τόνους "σύρε-σπρώξε" σε μια διαδρομή 1300 χλμ μέσα από την έρημο του Καρακούμ!

Οδηγούμε:

25μετρους και 30μετρους συρμούς στην Αυστραλία.

Παρακολουθούμε:

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Φορτηγών 2011.