Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιουλίου που κυκλοφορεί αναλύονται:
Τα φρενόμετρα στα Ι.ΚΤΕΟ
Η Βαθμονόμηση και η πιστοποίηση Ψηφιακού Ταχογράφου
Οι όροι και οι προϋποθέσεις έγκρισης για ταξινόμηση οχήματος εκ μεταροπής
Τα NavTruck GPS χειρός για βαριά φορτηγά

και ακόμα:
Δημοσιεύονται τα ονόματα των νέων πραγματογνωμόνων ADR.
Ο κ. Λυράκης απαντά σε όλες μας τις ερωτήσεις για τα αξεσουάρ και
μαθαίνουμε τι έγινε στα τεχνικά σεμινάρια LUK & FAG από την ΕΛΤΡΕΚΚΑ.