Στο τεύχος Ιουλίου δημοσιεύονται οι διευκρινίσεις για ταξινόμηση σχολικών λεωφορείων δόθηκαν από το ΥποΜεΔι, αφορούν στους νέους τύπους ημιτελών και πλήρων λεωφορείων, όσον αφορά την έγκριση τύπου από 29/4/2010 και η ταξινόμησή τους από 29/10/2010,και στους νέους τύπους ολοκληρωμένων λεωφορείων, όσον αφορά την έγκριση τύπου από 29/4/2011, και η ταξινόμησή τους θα γίνει από 29/10/2011.