Σύγκριση κατανάλωσης R730 και R480 στη διαδρομή Κορίνθου - Θεσσαλονίκης μέσω Κάζας

Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Αυγούστου που κυκλοφορεί συγκρίνουμε τα δύο φορτηγά της μεταφορικής του κ. Κωνσταντίνου Δαβλάντη από την Τρίπολη, το τελευταίο απόκτημα της εταιρείας, τη ναυαρχίδα του στόλου το R 730 φορτωμένο με νερά και μικτό 38.800 τόνους και ένα R 480 με ρολλά χαρτιού και συνολικό φορτίο 41 τόνους.